073 – 641 20 47

Vloot- of talentschouw

TOEKOMSTBESTENDIG BLIJVEN!
Organisaties en hun mensen staan voor uitdagende tijden. Door mensen optimaal in te zetten op hun talenten, kunnen organisaties meer wendbaar zijn en ’toekomstproof’ blijven. Het is in deze dynamische wereld een must om te onderzoeken ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’. Hoe de talenten van de mensen en/of het management optimaal worden ingezet om de doelen van de organisatie te bereiken. Een vlootschouw is daarvoor een goed en beproefd middel.

UITGANGSPUNTEN
Door een objectieve meting worden de aanwezige competenties en vaardigheden getoetst. Zo wordt helder zichtbaar op welke gebieden het meeste ontwikkeling mogelijk is. Soms omvat de vlootschouw een specifieke functiegroep of een bepaalde managementlaag. Soms de hele organisatie. Wij hebben met alle vormen uitgebreide ervaring. Natuurlijk wordt de vlootschouw gekoppeld aan de strategie en de waarden van de organisatie. Op basis van de uitkomsten trekken we conclusies en geven we een advies voor ontwikkeling en opleiding. Daarbij wordt voortgebouwd op wat er al is. En wij stellen een maatwerkprogramma op. Denk daarbij aan adviesgesprekken, training, opleiding, coaching en intervisie op individueel en/of op groepsniveau.

ONDERSCHEIDEND
Met onze frisse en positief kritische blik houden wij samen met de opdrachtgever de missie in het vizier. Bij alles wat we doen. Vanuit onze optiek doet iedereen net zo hard mee; van directie tot medewerkers op de werkvloer. Wij durven scherp te zijn als dat nodig is voor de gewenste koers. Dat kunnen we ook omdat we verstand hebben van organisaties. Omdat we altijd op het snijvlak van de mens en zijn werkcontext bewegen. De omgeving moet meedoen om mensen te laten BLNQ-en.
Voortbouwen op wat er is betekent het ‘sterke punten denken’. Wij kijken naar aanwezige competenties en stellen het ontwikkelpotentieel centraal. Wat heeft de betreffende medewerker dan wel manager van nature meer of minder in huis? Deze aanpak geeft meer plezier en een beter resultaat. Verborgen talenten komen zo goed aan het licht. En daarmee wordt benut wat er al is.
Diversiteit kan en moet, want niet iedereen hoeft aan hetzelfde ‘ideaalplaatje’ te voldoen. Het gaat om de optelsom in de afdelingen en om het totaal. Hoe bereik je samen synergie? Door een realistisch en stimulerend pad te kiezen, wordt de kans op succes enorm vergroot. Zo worden budgetten voor training en opleiding gericht en met optimaal rendement ingezet.

 

ONBEKEND… EN (dus) ONBENUT?

Uit recent onderzoek van RAET blijkt dat
46 % van de bestuurders/directie inzicht mist in het benodigd talent
en dat 47% inzicht mist in het aanwezige talent.

Het rendement ligt voor het oprapen!
Objectief onderzoek en aandachtig luisteren,
maakt het aanwezige potentieel zichtbaar.

 

 

 

Vlootschouw: benutten wat er is! 
Maak het verschil met talent.