073 – 641 20 47

TALENTEN MOTIVATIE ANALYSE – inzicht in je drijfveren

Al jaren werken wij met de TMA-Methode van eHRM. Een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerde methode en daar zijn wij heel blij mee.

EEN INZICHT IN EEN MOOI INSTRUMENT
De TMA methode is een bundeling van geïntegreerde online meetinstrumenten, waarmee een objectief inzicht in mensen en hun kwaliteiten gegeven wordt. Dat geeft heldere en verrassende inzichten! In gesprekken komen we snel tot de kern: jouw persoonlijkheid. We gebruiken deze analyse als onderlegger voor onze verschillende diensten. Een coachtraject, een assessment (groot of klein, ontwikkel- of selectie, op directie- of middlemanagementniveau), een vlootschouw… eigenlijk ligt aan alles de persoonlijkheid ten grondslag. Want mensen maken het verschil. Met al hun talenten!
De insteek is positief en gericht op waar jouw kracht ligt. Immers, talent is niet voorbehouden aan topsporters of wonderkinderen. Talent zit in de genen, is een aangeboren eigenschap, is je meest kostbare bezit, dat wat je onderscheidt van anderen. Jouw kracht dus!

TMA Methode

 

GROEIEN VANUIT JE KRACHT
Een veel geloofde mythe is dat mensen groeien in hun zwaktes. Op gebieden ‘waar nog veel te ontwikkelen valt’. Dat is niet waar! Mensen groeien juist op die gebieden waar hun kracht al ligt. In je kracht staan, betekent er minder energie te hoeven stoppen. Voorbeeldje uit de sport: iemand die graag ballen stopt, zal niet de allerbeste aanvaller zijn… Maar wel een heel goede keeper. Toch?
Het gekke is, dat we dat in werksituaties vaak niet doen. Daarin wordt vaak vooral gekeken vanuit de competenties (kennis en vaardigheden), en de mate waarin je daarin te ontwikkelen hebt. Dan wordt nog veel gezegd: ‘Je doet dit niet goed. Daar gaan we de komende tijd veel tijd en energie in steken…!’ En, om in het voorbeeld te blijven, dan wordt er hard getraind op aanvallende technieken.
Helaas zal die medewerker dan een zwakke speler zijn in de aanvallende linie…

WAT DOEN WIJ DAN ANDERS?
Wij richten ons, met gebruikmaking van dit instrument, op de krachten van mensen. Dat wat ze graag doen, waarin ze goed zijn. Soms betekent dat dat iemand beter tot z’n recht komt in een andere functie. (De medewerker die graag ballen stopt, maak je keeper.)
Soms betekent dat: aanspreken van andere drijfveren! Die medewerker die graag ballen tegenhoudt, heeft misschien óók een grote voorliefde voor ‘hard rennen’ en ‘willen winnen’. Als je dát aanspreekt, zal hij vanuit die houding wél makkelijker kunnen aanvallen.
Dan moet je dat wel weten…

INZICHT IN STERKTES
Dus, iedereen heeft talenten vanuit zijn drijfveren. Een hoge behoefte of juist een lage behoefte is een kracht of een sterkte. De TMA heeft 22 drijfveren geformuleerd. En daaruit zijn 44 talenten gevormd. En daarmee kunnen we 53 competenties creëren.

VanDrijfveerNaarPerformance

Dat inzicht in die sterktes zetten we vanuit verschillende invalshoeken in. Om te bepalen of iemand past bij een functie en een organisatie (selectieassessment) bijvoorbeeld, of om te zien waar ontwikkelmogelijkheden liggen (ontwikkelassessment). We gebruiken het om een onderlegger te vormen voor een inwerktraject (hoe ‘schakelt’ en hoe leert iemand, wat werkt helpend en wat zijn rode lappen, én natuurlijk: op welke gebieden geef ik extra aandacht?).
Maar ook in coachtrajecten starten we altijd met een analyse. Want weten waar je energie van krijgt en waar je juist op ‘leegloopt’, geeft veel inzicht. Welke krachten kun je inzetten om tóch te bereiken wat je wilt? Op teamniveau kunnen we een totaalanalyse maken vanuit deze insteek. Wie heeft welke talenten, hoe verhouden deze zich ten opzichte van de gevraagde competenties, én: waar liggen de gaps? Enfin… Mogelijkheden te over.

SPOTLIGHT
Met regelmaat zetten we de drijfveren en de talenten in the spotlight… Een blik op de krachten en de vanzelfsprekend samenhangende valkuilen van je drijfveren. Welk gedrag laat je zien en hoe herken je je allergie in het gedrag van de ander…?
Houd onze website en onze bedrijfsprofielen op LinkedIn en Facebook in de gaten!