BEWUST OMGAAN MET TALENT – MAAR HOE DAN? DEEL 2

Geplaatst door
Hilde van de Ven
op
8 Mrt 2018

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de mens en zijn of haar talent, maar hoe je dat dan het beste kunt doen, is nog best lastig. Ons BLNQ TM model geeft handvatten hoe dit op organisatieniveau aan te pakken.
In de blog van vorige week heb ik alle elementen uit ons model toegelicht. Deze week sta ik stil bij de Talentcyclus: het winnen, binden en ontwikkelen van talent.

DE TALENTCYCLUS
De Talentcyclus is de cyclus die om de MENS draait: een talent wordt gewonnen, bindt zich aan de organisatie en krijgt na verloop van tijd de kans om zich te ontwikkelen. Hierdoor kan de medewerker opnieuw aangetrokken worden tot een andere rol of tot bijkomende of andere verantwoordelijkheden. Een cyclus dus, waarin hij volop persoonlijk kan groeien én kan meegroeien met de organisatie.

BLNQ Model

WINNEN VAN TALENT
In de eerste fase van de talentcyclus gaat het erom dat de mensen, nodig voor het succes van de organisatie nu en in de toekomst, daadwerkelijk worden aangetrokken. De kerncompetenties spelen een belangrijke rol in het beantwoorden van de vraag: ‘Pas jij bij ons?’ ‘Heb jij ons DNA?’ De culturele fit is belangrijk.

BINDEN VAN TALENT
In deze fase gaat het erom dat je nieuwe medewerkers verwelkomt op een persoonlijke manier en integreert in de cultuur. Het proces van binden start natuurlijk al voor de eerste werkdag.
Aan het inwerken wordt veel aandacht besteed. Er is een buddy die de nieuwe medewerker begeleidt en feedback geeft, maar ook helderheid geeft over ‘hoe het hier werkt’. Netwerken is een belangrijk middel om de organisatie goed te leren kennen. Alles is erop gericht om de nieuwe medewerker zich thuis te laten voelen.

ONTWIKKELEN VAN TALENT
Ontwikkelen gaat over medewerkers, die hun talenten ontdekken en ontplooien. Als je wilt dat iemand het beste uit zichzelf haalt, dan leg je samen de focus op waar hij (in aanleg) goed in is: ontwikkel het unieke talent waardoor het werkplezier toeneemt en de toegevoegde waarde voor de organisatie maximaal is.
Ontwikkelen kent in ons BLNQ TM model nog een andere dimensie, namelijk die van ontwikkeling op de Kerncompetenties van de organisatie. Hierin gaat het om wat de organisatie van haar mensen nodig heeft om toekomstbestendig te zijn. Ontwikkeling dus op twee sporen: de medewerker ontwikkelt zijn unieke talenten én de 4 a 5 kerncompetenties die op organisatieniveau zijn vastgesteld!

Volgende week deel III. In de tussentijd meer weten over de implementatie van Talentdenken? Doe kosteloos de QuickScan om in een kort tijdsbestek zicht te krijgen op hoe het er in jouw organisatie voor staat. Bel hiervoor met 073 – 641 02 47.