BEWUST OMGAAN MET TALENT – MAAR HOE DAN? DEEL 5

Geplaatst door
Hilde van de Ven
op
4 Jun 2018

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de mens en zijn of haar talent, maar hoe je dat dan het beste kunt doen, is nog best lastig. Ons BLNQ TM model geeft handvatten hoe dit op organisatieniveau aan te pakken.
In de vorige blogs heb ik de Talentcyclus toegelicht: het winnen, binden en ontwikkelen van talent. Ook is ingezoomd op de Context: de buitenste ring van ons BLNQ TM Model. Waar moet de organisatie aan voldoen om de mensen te laten blinken? Deze laatste blog behandelt het thema Kerncompetenties.

KERNCOMPETENTIES
Voor het bereiken van organisatiedoelen is het belangrijk om Kerncompetenties vast te stellen. Hierdoor wordt helder wat de organisatie in houding en gedrag van haar mensen nodig heeft om doelen waar te maken.

Kerncompetenties zijn een concrete en meetbare vertaling van de Kernwaarden, het DNA van de organisatie naar de praktijk van alledag. Meestal zijn dit er tussen de 4 en 6.
Organisatie- en persoonlijke doelen komen hier samen:
– Wat heeft de organisatie van mij nodig en waarop ga ik me ontwikkelen zodat ik maximaal kan bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen? én
– Over welke talenten beschik ik en hoe kan ik deze inzetten zodat ik meer plezier heb in wat ik doe?
Bij talentmanagement gaat het dus niet alleen om het ontwikkelen van talent maar ook om het ontwikkelen op voor de organisatie noodzakelijke kerncompetenties.

De ontwikkeling van mensen heeft in onze visie dan ook twee sporen:

 Ontwikkelen van uniek talent waardoor werkplezier toeneemt en toegevoegde waarde voor de organisatie maximaal is;
 Ontwikkelen van de kerncompetenties ofwel het DNA van de organisatie: wat hebben wij van onze mensen nodig om toekomstbestendig te zijn?
Concreet: Jaap werkt bij bedrijf X waarbij Samenwerken één van de kerncompetenties is. Jaap heeft geen talent voor Samenwerken; toch zal hij hier in zijn ontwikkeling aandacht aan moeten besteden. Hij heeft zich immers verbonden aan het bedrijf en dat vraagt om inspanning op dat wat voor het bedrijf belangrijk is.
Daarnaast is het zaak om zijn talenten te ontdekken, bijvoorbeeld met de TMA Talentenanalyse. Hierin blinkt hij uit, is hij op zijn best. Hoe meer hierop aanspraak gemaakt wordt, hoe meer hij deze kan benutten, hoe groter het rendement voor het bedrijf én voor Jaap zelf!

Dit was de laatste blog in de serie ‘bewust omgaan met talent’. Meer weten over de implementatie van Talentdenken? Doe kosteloos de QuickScan om in een kort tijdsbestek zicht te krijgen op hoe het er in jouw organisatie voor staat. Bel hiervoor met 073 – 641 02 47