BEWUST OMGAAN MET TALENT – MAAR HOE DAN? DEEL 4

Geplaatst door
Hilde van de Ven
op
7 Mei 2018

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de mens en zijn of haar talent, maar hoe je dat dan het beste kunt doen, is nog best lastig. Ons BLNQ TM model geeft handvatten hoe dit op organisatieniveau aan te pakken. In de vorige blogs heb ik de Talentcyclus toegelicht: het winnen, binden en ontwikkelen van talent. Ook is een aanzet gemaakt met de Context: de buitenste ring van ons BLNQ TM Model. Waar moet de organisatie aan voldoen om de mensen te laten blinken? De vorige blog ging over Strategie en beleid én Sturing en leiderschap, Deze blog behandelt de thema’s Cultuur en samenwerking en Organisatie en processen.

CULTUUR EN SAMENWERKING
De cultuur van een talentgerichte organisatie is transparant, ontwikkelingsgerichtheid en kenmerkt zich door gezamenlijkheid.
Transparantie komt tot uiting in het feit dat informatie volledig en frequent gedeeld wordt, dat er ruimte is om vragen te stellen en om feedback te geven.

Ontwikkelingsgerichtheid komt tot uiting in ruimte om te leren en groeien, het sterke punten denken, uitgaan van het feit dat iedereen talenten heeft en die naar boven halen.
Om te kunnen leren en groeien is de balans tussen werk en persoonlijk leven essentieel. Baas over de eigen tijd hoort daarbij.
Gezamenlijkheid komt tot uiting in het duidelijk maken dat jouw werk bijdraagt aan een hoger doel en het succes van de organisatie. Het komt tot uiting in het delen met en leren van elkaar, dat succes alleen bereikt kan worden als je gebruik maakt van elkaars talenten en je eigen zwakheden onderkent.

Successen worden samen gevierd maar daarin is ook ruimte voor persoonlijke erkenning. Onderscheid mag gemaakt worden. Transparantie, ontwikkelingsgerichtheid en gezamenlijkheid binnen de muren van een organisatie én daarbuiten. ‘Outside in-denken’ dus!

ORGANISATIE EN PROCESSEN
Inrichting van organisatie en processen dusdanig dat er ruimte ontstaat om mee te bewegen met alle dynamiek om ons heen. De steeds korter wordende levenscycli van producten en diensten vraagt om wendbaarheid en buigzaamheid.

Er wordt georganiseerd rondom het werk dat gedaan moet worden.
Rollen vervangen functies omdat bij rollen het werk vertrekpunt is en niet zoals bij functies, degene die het werk uitvoert. Dit is fundamenteel anders; in plaats van dat je een functie vervult, heb je meerdere rollen. Ook is vanuit rollen de vertaalslag naar passende talenten makkelijker te maken, zijn deze duidelijker en concreter en zorgen ze voor wendbaarheid: de kern van rollen blijft gelijk, maar de manier waarop de rol wordt uitgevoerd zal steeds veranderen.
Bijkomend voordeel is dat rollen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om zelforganisatie: er is helderheid over WAT en vrijheid in HOE waardoor pro activiteit en eigenaarschap gestimuleerd worden en mensen uit eigen beweging en naar eigen inzicht in actie komen om (hun) doelen te realiseren.

Binnenkort het laatste deel van ‘bewust omgaan met talent’.
In de tussentijd meer weten over de implementatie van Talentdenken? Doe kosteloos de QuickScan om in een kort tijdsbestek zicht te krijgen op hoe het er in jouw organisatie voor staat. Bel hiervoor met 073 – 641 02 47.