BEWUST OMGAAN MET TALENT – MAAR HOE DAN? DEEL 3

Geplaatst door
Hilde van de Ven
op
19 Mrt 2018

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de mens en zijn of haar talent, maar hoe je dat dan het beste kunt doen, is nog best lastig. Ons BLNQ TM model geeft handvatten hoe dit op organisatieniveau aan te pakken. In de vorige blog heb ik de Talentcyclus toegelicht: het winnen, binden en ontwikkelen van talent. Deze week ga ik in op de context. Dit is de buitenste ring in ons BLNQ TM model en laat zien welke voorwaarden ingevuld moeten zijn om individuele mensen te laten blinken.

DE CONTEXT
De Context bestaat uit 4 thema’s namelijk Strategie en beleid, Sturing en leiderschap, Cultuur en samenwerking en Organisatie en processen. In deze blog komen de eerste twee aan bod.

STRATEGIE EN BELEID

Great place to work: ‘In organisaties werken mensen, geen FTE’s’

De strategie is gericht op (het tot ontwikkeling brengen van) de aanwezige talenten van alle medewerkers en op meer aandacht voor de mens achter de medewerker. Het gaat om mensgerichte bedrijfsvoering: het vergroten van prestaties langs de weg van goed werkgeverschap. De uitgangspunten van positieve psychologie liggen hieraan ten grondslag: leg de focus op waar je goed in bent; op je sterke punten.
Het talentbeleid is inclusief. Dat betekent dat het aanwezige talent van alle medewerkers binnen en rondom de organisatie benut wordt en niet alleen het talent van de happy few. Hierdoor wordt een hefboom gecreëerd naar meer rendement. HR heeft hierin een sleutelpositie maar geloof en draagvlak vanuit de top is essentieel om inclusief talentbeleid werkelijk van de grond te krijgen. Zo raken en blijven mensen betrokken en bevlogen omdat hun eigen behoeften goed passen bij het werk dat zij doen.

LEIDERSCHAP EN STURING
Om mensen te laten blinken, ofwel talenten tot bloei te laten komen is ruimte en vertrouwen geven de basis. Dit betekent niet uit de handen laten vallen, maar anders sturen en actief de voorwaarden scheppen waaronder alle medewerkers zichzelf kunnen organiseren.
Het model van de Multiplier (Liz Wiseman) sluit hierbij aan. De Multiplier gaat ervan uit dat ´in ieder mens de diepe wens aanwezig is om zijn eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creëren en bij te dragen aan zinvolle zaken´. De Multiplier geeft ruimte, delegeert en laat los maar is ook duidelijk over de resultaten die bereikt moeten worden, stelt kaders en monitort de output. Hij moddert niet aan maar pakt door.De Multiplier ziet het talent van anderen en benut dat, haalt kwaliteiten van mensen naar boven, schept ruimte voor het beste denken en kunnen van mensen en rekent daar ook op, daagt uit, betrekt de ander bij het nemen van beslissingen en maakt mensen werkelijk verantwoordelijk. Hij verbindt ontwikkeling met prestaties.

Volgende week deel IV. In de tussentijd meer weten over de implementatie van Talentdenken? Doe kosteloos de QuickScan om in een kort tijdsbestek zicht te krijgen op hoe het er in jouw organisatie voor staat. Bel hiervoor met 073 – 641 02 47.