Talentmanagement

Talentmanagement staat hoog op de HR agenda. Veel organisaties weten inmiddels dat als ze erin slagen het aanwezige talent van hun mensen te ontwikkelen, ze kunnen rekenen op meer motivatie, meer bekwame mensen en op betere resultaten. Waar het om gaat is het slimmer managen van talent, maar hoe doe je dat dan? De praktijk blijkt weerbarstig en veel initiatieven met betrekking tot Talentmanagement komen maar moeizaam van de grond. Zo lijkt het verleggen van de focus van ‘wat beter moet’ naar het inzetten en ontwikkelen van de sterke kanten van mensen een lastige.  Ook ingebedde structuren en procedures dragen niet bij aan het slimmer managen van talent. En dat is precies waarom het zo moeizaam gaat. Er wordt vooral energie gestoken in ‘het optuigen van de organisatie’ maar de mens wordt vergeten. Aan dat waar het in essentie om gaat, gaan we voorbij. 

De les is: ga terug naar de kern en begin bij de mens als je met Talentmanagement aan de slag gaat. Wie is die mens, wat zijn zijn drijfveren en talenten en kunnen we hem laten groeien in waar hij goed in is? Hoe zorgen we ervoor dat die mens de behoefte voelt om zich te gaan ontwikkelen? Om maximaal bij te dragen aan het succes van de organisatie?

Dit is waar het begint maar niet waar het stopt. Wij weten als geen ander dat Talentmanagement alleen maar slaagt als het niet alleen het ‘feestje van HR’ is maar is ingebed in het hele doen en laten van de organisatie. Dat je werkelijk een cultuur creëert waarin talenten zich kunnen ontwikkelen. Het BLNQ Talentmanagement Model biedt houvast én een aanpak om Talentmanagement integraal en gedegen te implementeren.

Willem van Oranje scholengroep

In de praktijk

Met behulp van het BLNQ Talentmanagement Model is samen met het management bepaald hoe het Willem van Oranje invulling geeft aan Talentmanagement en wat er nodig is om de talenten van de mensen in ontwikkeling te brengen. Zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Kerncompetenties zijn vertaald naar concreet gedrag, leidinggevenden hebben de workshop De Multiplier gevolgd en BLNQ ondersteunt HR bij het creëren van een transparante cultuur die gezamenlijkheid en ontwikkeling stimuleert. Meer weten? Klik hier!

Jan Maarten de Bruin, Voorzitter College van Bestuur

'De vele en verschillende talenten die je als mens hebt, laten ontdekken, is het ‘groeidenken’ van waaruit BLNQ werkt. De mensen van BLNQ laten je ontwikkelen door vanuit je talenten te experimenteren en te leren. Ze nodigen uit om nieuwe, andere dingen te proberen. Iets wat past bij je talenten, waardoor je zeker weet dat het gaat lukken. De positieve ervaringen die je daarmee opdoet, stimuleren het geloof in je groei en ontwikkeling. Aan de mensen van BLNQ kun je je echt optrekken; je wordt door hen geïnspireerd en uitgedaagd. Door BLNQ zet je de stap van woorden naar daden.'

Meer weten? Bel met

Jara van der Steen

06.53.35.35.00