Talent in beeld

Om talenten te benutten moet je het talent in beeld hebben. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Want hoeveel mensen weten waar ze in (kunnen) uitblinken en hoeveel managers hebben zicht op waar de toegevoegde waarde van hun mensen ligt? Dit heeft te maken met het feit dat we van nature vooral gefocust zijn op wat beter moet; in ontwikkelgesprekken is dit helaas ook nog vaak het geval. De aandacht gaat dan uit naar bijspijkeren van wat minder is in plaats van investeren in waar de aanleg ligt. Zonde van de tijd en niet motiverend. 

Drijfveren liggen ten grondslag aan talenten. Een drijfveer bepaalt wat je nastreeft; een talent is een natuurlijke sterkte die iemand inzet om te krijgen wat hij (onbewust) wil
of om te voorkomen wat hij niet wil. Talent in beeld maakt op basis van drijfveren duidelijk waar persoonlijke ontwikkeling de meeste vruchten afwerpt, waar iemand de meeste waarde kan toevoegen, waar onbenut potentieel ligt. Maar ook waarin mensen de meeste voldoening zullen vinden. Als werkzaamheden en taken goed aansluiten bij de drijfveren gaat het bijna als vanzelf. De welbekende flow!

CPO

In de praktijk

De inzet van de TMA Talentenanalyse om drijfveren, talenten en kwaliteiten in beeld te brengen. Met daarnaast het ontwikkelpotentieel op competenties. Een mooie basis voor strategisch personeelsbeleid. Persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met ontwikkeling op organisatieniveau. Meer weten? Klik hier!

Marianne van den Bosch, Directeur Opleidingen

'De samenwerking met BLNQ was wat ons betreft een succes. De contacten verliepen snel en professioneel. De meerwaarde van de TMA’s en de gesprekken die we daarover met de mensen van BLNQ hebben gevoerd was groot, omdat zowel de individuele analyses als de teamanalyse heel helder en steeds positief waren geformuleerd. Het traject heeft veel motivatie gebracht voor de volgende stap in de ontwikkeling van de collega’s in kwestie en de organisatie en was in die zin belangrijk voor ons strategisch personeelsbeleid.'

Meer weten? Bel met

Isabel Buijel

06.11.84.21.24