Sturen op ontwikkeling

Veranderingen en ontwikkelingen gaan steeds sneller. Door digitalisering en robotisering wordt werk van mensen overgenomen, kennis is voor iedereen beschikbaar en bovendien snel verouderd. De mens met zijn unieke talenten maakt steeds meer het verschil. Het werkkapitaal in organisaties bestaat steeds meer uit soft assets als persoonlijke kwaliteiten, talenten, enthousiasme, voorstellingsvermogen, drijfveren en waarden.

Wanneer vandaag minder duidelijk is wat de doelstellingen van morgen zullen zijn, en daarbij van mensen wordt verwacht dat ze persoonlijk leiderschap tonen en hun invloed aanwenden op basis van talenten, verandert daarmee de rol van de manager. Deze komt  steeds meer naast de medewerker staan, moet het goede gesprek aan gaan. Het ‘sturen’ is gericht op het vrijmaken en het faciliteren van het talent omdat daarmee de grootst mogelijke bijdrage wordt geleverd. Aan de manager dus om vooral meer te sturen op de ontwikkeling van zijn mensen. Van sturen gaat de rol steeds meer naar coachen met als doel blijvende ontwikkeling, nu en in de toekomst.

De manager die het beste uit medewerkers naar boven weet te halen, is iemand met een breed gedragsrepertoire en stijlflexibiliteit om alle verschillende mensen op de beste manier te begeleiden. Om zo voor zowel organisatie als individu het optimale resultaat te bereiken!

Waterschap De Dommel

In de praktijk

Bij Waterschap De Dommel hebben we met inzichten uit de nieuwste leiderschapsvisie 'De Multiplier' alle managers geleerd om door het sturen op de ontwikkeling van hun mensen het gewenste resultaat te boeken. Met hun eigen TMA talentenanalyse heeft iedereen persoonlijke leerdoelen geformuleerd, waar in diverse workshops aan is gewerkt. Zaken als ‘hoe spot ik talent bij anderen?’ en ‘hoe daag ik mensen uit die zelf niet zo nodig willen ontwikkelen?’ passeren de revue. Meer weten? Klik hier!

Mari Strik, manager HR

'Het programma van BLNQ geeft onze managers naast handvatten ook een spiegel waardoor we geholpen worden valkuilen en soms blinde vlekken te zien en aan te pakken.  Het is een praktisch programma waarbij onze managers in staat worden gesteld om medewerkers beter te faciliteren in hun ontwikkeling en werk slagvaardiger op te pakken. De kracht van de aanpak van BLNQ is dat het programma relaxed, doelgericht en interactief is en de ruimte geeft aan de talenten van de managers.'

Meer weten? Bel met

Jara van der Steen

06.53.35.35.00