Samen werken

Samen werken is meer dan ooit dé basis voor succes in organisaties. Processen zijn diffuus waar ze eerder gedefinieerd waren, vraagstukken variëren, zijn steeds anders en in je eentje kun je de complexiteit van vraagstukken niet meer overzien. Het is dus een must om elkaar op te zoeken want alleen door samen werken kun je vraagstukken snel, slagvaardig en goed oppakken.

Verschillende zienswijzen zijn nodig om tot oplossingen te komen; het samenspel van meerdere talenten is nodig om aan de markteisen te kunnen voldoen. Steeds opnieuw moet gekeken worden naar wat nodig is om de klus te klaren. Samen werken is essentieel voor organisaties maar helaas geen vanzelfsprekendheid. Zo is inzicht in en begrip voor elkaar en het hebben van een gezamenlijk doel en weten dat je elkaar daarin nodig hebt, belangrijk. Maar ook open communicatie wat weer vraagt om goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden (future skills). 

Zelforganiserende teams ontstaan dus niet vanzelf en moeten gefaciliteerd worden. Faciliteren van het leren met en van elkaar, van het inzicht in elkaars talenten en valkuilen, in het coachen op het nemen van verantwoordelijkheid als team en elkaar aanspreken als het even wat minder gaat. Maar ook het faciliteren van de laag erboven die verantwoordelijkheden echt uit handen moet geven. Wanneer het slaagt zijn de positieve gevolgen legio. Het leidt tot betere oplossingen en een grotere slagvaardigheid, maar ook tot meer tevredenheid en plezier in het werk. Minstens zo belangrijk.

Heras

In de praktijk

Hoe verbeter je de samenwerking tussen de afdelingen Sales en Operations? Door ze bij elkaar te zetten in de workshop ‘Effectief samenwerken en communiceren’. Door zicht te krijgen op elkaars talenten m.b.v. de TMA Talentenanalyse, de kaders te zetten voor een optimale samenwerking en door verbetering van de samenwerking dichtbij het individu te brengen, is gewerkt aan begrip en commitment. Meer weten? Klik hier!

Meer weten? Bel met

BLNQ

06.55.55.00.46