Persoonlijk leiderschap

De afgelopen decennia hebben organisaties voor hun mensen gezorgd in de zin van: ‘Wij zeggen wel wat je moet doen en hoe je dat moet doen.‘ De ander was aan zet en er werd geacht dat je volgde. Dit werkte prima in een wereld met lange termijndoelen, vast structuren en werkinstructies en leidde tot overzicht en beheersbaarheid. Maar de wereld met lange termijndoelen, vaste structuren en werkinstructies is niet meer. Verandering is de enige constante factor en daarom wordt er binnen organisaties een steeds groter beroep gedaan op een meer proactieve en flexibele houding. Persoonlijk leiderschap dus.

Persoonlijk leiderschap heeft alles te maken met geloof in jezelf, nemen van verantwoordelijkheid, oppakken van activiteiten, constant meer uit jezelf willen halen. De essentie is: wat kan IK hieraan bijdragen in plaats van de ander is aan zet. De één vindt dit prettig, voor de ander hoeft het allemaal niet zo. Want het vraagt nogal wat van je persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht, weten waar je goed in bent en wat je beter aan een ander kunt overlaten, kritisch durven reflecteren op je eigen handelen, je nek uitsteken voor iets dat jij belangrijk vindt.

Persoonlijk leiderschap speelt zich af buiten de comfort zone, zorgt ervoor dat je je eigen potentieel tot ontwikkeling brengt, dat je eruit haalt wat erin zit. Organisaties snakken naar mensen die dit laten zien!

WEMO

In de praktijk

BLNQ ontwikkelde een programma voor medewerkers die willen doorgroeien naar een sleutelpositie. De focus in dit programma is Persoonlijk leiderschap: hoe kan ik door het optimaal benutten van mijn talenten mijn invloed en het resultaat vergroten? Vanuit zelfreflectie naar zelfmanagement en vervolgens naar het tonen van initiatief en nemen van verantwoordelijkheid. Persoonlijke groei die enorme waarde toevoegt aan de organisatie. Meer weten? Klik hier!

Koen Broeders, Financieel directeur

'Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan hebben wij sterke leiders nodig. Het is daarbij belangrijk dat wij medewerkers de kans bieden om deze sterke leider te worden. BLNQ heeft ons weten te overtuigen dat zij ons hierin het beste kunnen begeleiden.

Met een kritische houding, veel persoonlijke aandacht en enthousiasme zijn zij met onze medewerkers aan de slag gegaan. De mensen van BLNQ onderscheiden zich doordat ze echt meedenken vanuit de persoon en niet steunen op een standaard aanpak. Vanuit een veilige omgeving geven zij de medewerkers de juiste handvatten mee om zich te ontwikkelen, waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Vanwege het succes van het programma gaat WEMO in 2019 verder met het versterken en ontwikkelen van het leiderschap van morgen.'

Meer weten? Bel met