Binden van talent

De tijd dat je door meer salaris medewerkers kon behouden voor je organisatie ligt steeds verder achter ons. Andere triggers winnen aan waarde: uitdagend werk, ruimte voor ontwikkeling, optimale balans tussen werk en privé en plezier. Medewerkers zitten steeds meer aan het stuur van hun eigen ontwikkeling en zetten sneller stappen naar een andere baan als het daar uitdagender of leuker is. Zeker met een aantrekkende arbeidsmarkt wordt het moeilijker om goede mensen te behouden en aan je te binden.

Uit onderzoek blijkt dat de beginfase – onboarding – van groot belang is. De eerste 90 dagen zijn bepalend of iemand zich voor langere tijd gaat binden. In deze periode krijgt ook het psychologisch contract vorm. Wat wordt er feitelijk aan ontwikkelmogelijkheden geboden? Hoeveel aandacht krijg je van jouw leidinggevende? Krijg je voldoende eigen verantwoordelijkheid? De rol van de manager staat hierin centraal. Ken je je mensen en sta je dichtbij? Het gaat om sparren en aandacht geven, weten wat de ambities zijn, weten wat nodig is om mensen uit te dagen, ze oprecht waarderen voor hun bijdrage. Daarnaast is een aansprekende visie belangrijk. Een visie waar mensen zich graag mee identificeren. Waaraan ze graag een bijdrage leveren. Waardoor ze graag onderdeel van jouw organisatie willen zijn en blijven.

In de praktijk

Combineren van technische know how en soft skills, enorm belangrijk. Bij een detacheerder in deze branche hebben we de drijfveren en ambities van de medewerkers in kaart gebracht, zodat de organisatie daar maximaal bij kan aansluiten. Met als basis een Talentschouw zijn Persoonlijke Ontwikkelplannen gemaakt. Door intervisie, goed in gesprek blijven over de ontwikkelbehoefte en de mogelijkheid  om passende workshops te volgen,  wordt ontwikkeling structureel ingebed. Blijvend ontwikkelen om talent te binden aan de organisatie. Meer weten? Klik hier!

Meer weten? Bel met