Wendbaarheid

bij

gemeente Tilburg

in de praktijk

Gemeente Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de zesde gemeente van Nederland en wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Waar alle talenten van verschillende mensen samenkomen.  

´IK!´

In de grote landelijke beweging die gaande is in de samenwerking tussen overheid en burgers, verandert het vak van de ambtenaar. Zo ook bij de gemeente Tilburg. De gemeente wil haar mensen helpen om met deze verandering mee te bewegen. Investeren in hun veranderkracht en wendbaarheid om goed te kunnen anticiperen op de continu bewegende buitenwereld, die een steeds groter beroep doet op pro-activiteit en flexibiliteit. Maar ook op wie je bent en wat je als mens in je werk meeneemt. Over het inzetten van je talent en daarmee het verschil maken. Op basis van deze ontwikkelingen en als voorstander van inclusief talent management ontwikkelde BLNQ hiervoor ‘IK!’.

‘IK!’ omdat wij ervan overtuigd zijn dat elke verandering begint bij de mens. Management en beleidsmedewerkers hebben aan de hand van dit programma hun eigen ‘merk’ ontdekt, gebouwd en uitgedragen. Door middel van de technieken van personal branding zijn mensen in groepen aan de slag gegaan om de eigen en elkaars kwaliteiten te ontdekken. De TMA Talentenanalyse en allerlei interactieve werkvormen hebben inzicht gegeven in de eigen persoonlijkheid. Feedback geven en ontvangen, leren van en met elkaar stonden centraal.

Iedereen heeft een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld om vanuit de eigen talenten, hun eigen IK, beter invulling te geven en maximaal bij te dragen aan de steeds veranderende wensen van de samenleving. Om wendbaar te zijn dus.

Na ‘IK!’ hebben de mensen d.m.v. intervisiebijeenkomsten door BLNQ begeleid, hun eigen leerproces verder opgepakt. Sommigen hebben bij BLNQ coaching gevolgd. In de ontwikkelgesprekken met hun manager zijn ze zelf in de lead en is het POP de praktische leidraad.

Wim Sloot, Teammanager

'Werken aan 'IK!' heeft een groot inzicht gegeven in waar onze talenten liggen en heeft ons aangespoord om vanuit dat talent, de unieke bijdrage van eenieder, verder te ontwikkelen. Een organisatieverandering die begint bij het individu. De persoonlijke benadering van BLNQ was daarbij onmisbaar.'