Talentmanagement

bij

Willem van Oranje Scholengroep

in de praktijk

Willem van Oranje Scholengroep verzorgt onderwijs in de regio Waalwijk met 6 scholen, 2.500 leerlingen en 300 personeelsleden. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan samen, zodat door doorlopende leerlijnen de kwaliteit van onderwijs verbetert. Bij Willem van Oranje staat centraal hoe een leerling als uniek mens betekenisvol kan zijn in de samenleving, met aandacht voor de ander en zorg voor zichzelf.

Willem van Oranje Scholengroep heeft haar nieuwe missie en strategie bepaald. Eén van de speerpunten in de strategie was ‘duurzaam, vitaal en wendbaar personeel’ met als insteek: Hoe kunnen we de talenten van onze mensen in ontwikkeling brengen zodat ze maximaal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie? Talentdenken dus. Daarmee is BLNQ aan de slag gegaan. 

In onze aanpak staat het BLNQ Talentmanagement Model en de bijbehorende Talentmanagement Scan centraal. Samen met de directie hebben we aan de hand van de Scan de IST en SOLL bepaald: Waar staan we nu m.b.t. Talentmanagement en waar willen we naar toe? Dit is vertaald in een implementatieplan.

De speerpunten die uit de TalentManagement Scan kwamen:

  • Kerncompetenties: het vaststellen van wat Willem van Oranje in houding en gedrag nodig heeft van haar mensen om toekomstbestendig te zijn;
  • Leiderschap en sturing: het zien en benutten van de aanwezige talenten van onze mensen;
  • Cultuur en samenwerking: het creëren van een cultuur die ontwikkeling stimuleert.

Het vaststellen van kerncompetenties is opgepakt in de workshop ‘Van waarden naar kerncompetenties’. Zo wordt duidelijk wat de do’s en dont’s zijn in gedrag. Voor het zien en benutten van talenten hebben de managers de workshop 'De leider als Multiplier' gevolgd. Hierin krijgen ze handvatten om talent te zien en benutten én te sturen op ontwikkeling van hun mensen.

BLNQ is voor één dag in de week ter plekke om de HR-adviseurs praktisch te ondersteunen in het creëren van een transparante cultuur die ontwikkeling en gezamenlijkheid stimuleert. Het geven van feedback op de do’s en don’ts en het delen en leren van elkaar zijn voor nu de zaken die het meest aandacht vragen.

Jan Maarten de Bruin, Voorzitter College van Bestuur

'De vele en verschillende talenten die je als mens hebt, laten ontdekken, is het ‘groeidenken’ van waaruit BLNQ werkt. De mensen van BLNQ laten je ontwikkelen door vanuit je talenten te experimenteren en te leren. Ze nodigen uit om nieuwe, andere dingen te proberen. Iets wat past bij je talenten, waardoor je zeker weet dat het gaat lukken. De positieve ervaringen die je daarmee opdoet, stimuleren het geloof in je groei en ontwikkeling. Aan de mensen van BLNQ kun je je echt optrekken; je wordt door hen geïnspireerd en uitgedaagd. Door BLNQ zet je de stap van woorden naar daden.'