Talent in beeld

bij

CPO

in de praktijk

Als onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen verzorgt CPO postacademisch juridisch onderwijs.

Zij ontwikkelt en organiseert cursussen, symposia en beroepsopleidingen en verzorgt voor diverse beroepsverenigingen en stichtingen het onderwijsmanagement. In de wereld van juristen en van opleiden is er veel veranderd en verandert er nog steeds veel. En CPO ontwikkelt mee. Het klaarstomen van de mensen voor de volgende stap is daarin cruciaal.

Bij CPO werken ca. 80 mensen waarvan 11 in de functie van opleidingsmanager. Zij zijn ieder voor hun eigen sector verantwoordelijk voor onderwijs dat aansluit op de beroepspraktijk van de opdrachtgevers. De opleidingsmanagers vormen een belangrijke spil binnen CPO. Zij denken mee over visie en beleid en hebben een bepalende rol in de (door)ontwikkeling van de organisatie. Door bij hen het talent in beeld te brengen wordt de vraag ‘Over welke talenten beschik ik en hoe kan ik deze het beste aanwenden in de doorontwikkeling van CPO?’ beantwoord. De opleidingsmanagers hebben een TMA Talentenanalyse ingevuld. Het persoonlijk TMA rapport is met allemaal één op één teruggekoppeld. Door drijfveren en behoeften in beeld te brengen worden talenten inzichtelijk én het ontwikkelpotentieel op competenties: Waar blink ik in uit en waar kan ik mijn ontwikkeling het beste op richten? Met dit inzicht is samen de adviseur van BLNQ een aanzet gemaakt voor een POP.

BLNQ heeft  van alle TMA’s samen een analyse gemaakt en dit besproken met de managers en de directie. De analyse dient als basis voor strategisch personeelsbeleid en biedt concrete handvatten om dit vorm te geven. Persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met ontwikkeling op organisatieniveau: zoals we het bij BLNQ graag zien!

Marianne van den Bosch, Directeur Opleidingen

'De samenwerking met BLNQ was wat ons betreft een succes. De contacten verliepen snel en professioneel. De meerwaarde van de TMA’s en de gesprekken die we daarover met de mensen van BLNQ hebben gevoerd was groot, omdat zowel de individuele analyses als de teamanalyse heel helder en steeds positief waren geformuleerd. Het traject heeft veel motivatie gebracht voor de volgende stap in de ontwikkeling van de collega’s in kwestie en de organisatie en was in die zin belangrijk voor ons strategisch personeelsbeleid.'