Sturen op ontwikkeling

bij

Waterschap De Dommel

in de praktijk

Bij Waterschap De Dommel werken ruim 400 medewerkers aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant.

Waterschap De Dommel staat midden in de samenleving en draagt bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Voor haar medewerkers is het Waterschap een organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling, ondernemerszin en flexibiliteit. Van de managers van De Dommel wordt verwacht dat zij nog meer gaan bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun mensen. Om ze daarin te faciliteren is aan BLNQ gevraagd om een programma te ontwikkelen waar het sturen op ontwikkeling van de mensen centraal staat. Sturen op ontwikkeling waardoor talenten van mensen beter benut worden en meer resultaat wordt bereikt. Een belangrijk instrument hierbij is het voeren van het goede gesprek. Samen met de managers is bepaald wat een goed gesprek is en wat daarvoor nodig is. Met de TMA Talentenanalyse is gekeken hoe zij zich hiertoe ‘verhouden’: Waar ligt mijn kracht en waarin wil ik me ontwikkelen? De leerdoelen die hieruit naar voren kwamen, vormden de basis voor een programma waar iedere manager de eigen keuze in kon maken. Dit om maximaal in te spelen op de individuele leerbehoefte.

Het programma bestaat uit modules als ‘Sturen op ontwikkeling‘ (m.b.v. inzichten uit de leiderschapsvisie van de Multiplier), ‘Aansluiten bij en verbinden met de ander‘ maar ook ‘Basis gesprekstechnieken.‘ Modules worden afgewisseld met intervisiebijeenkomsten om inzichten beter te verankeren in de praktijk. Zo krijgen de managers concrete handvatten aangereikt om het goede gesprek te voeren en medewerkers te motiveren en stimuleren verantwoordelijk en actief te zijn. Want ontwikkeling van medewerkers en organisatie, dat is voortdurend in gesprek zijn over talent en hoe je daarmee maximaal bijdraagt aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.

Mari Strik, manager HR

'Het programma van BLNQ geeft onze managers naast handvatten ook een spiegel waardoor we geholpen worden valkuilen en soms blinde vlekken te zien en aan te pakken.  Het is een praktisch programma waarbij onze managers in staat worden gesteld om medewerkers beter te faciliteren in hun ontwikkeling en werk slagvaardiger op te pakken. De kracht van de aanpak van BLNQ is dat het programma relaxed, doelgericht en interactief is en de ruimte geeft aan de talenten van de managers.'