Samen werken

bij

Heras

in de praktijk

Heras heeft zich als specialist in hekwerken ontwikkeld naar een totaalleverancier van oplossingen op het gebied van omheining en beveiliging van gebouwen. Binnen Heras is de afdeling High Security Products (hierna te noemen HSP) het paradepaardje, want hier zijn de beste specialisten samengevoegd voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van de meest complexe projecten van Heras. Als gevolg van organisatiewijzigingen wilde men de samenwerking tussen de werkgebieden sales en operations van HSP verbeteren.

Door de TMA Talentenanalyse heeft  Heras zelf al een eerste stap gezet. Medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast is een 360 graden feedback opgestart om zicht te krijgen op het gedrag in de dagelijkse praktijk. Het moment was daar om met de TMA als basis het thema ‘Samen werken‘ beet te pakken.

De medewerkers van sales en operations zijn gehusseld en hebben in subgroepen deelgenomen aan de workshop ‘Effectief samenwerken en communiceren’ waarin de vier voorwaarden voor samenwerking centraal staan:  

  • Gezamenlijk doel en weten dat je elkaar daarin nodig hebt;
  • Inzicht in en begrip voor elkaar;
  • Open communicatie;
  • Kunnen bouwen op elkaar.

De samenwerking en communicatie zoals die nu beleefd wordt, is onder de loep genomen. Daarna is gekeken waar het beter kan en moet. Medewerkers hebben zicht gekregen op de talenten van hun collega’s door het delen van de uitkomsten van de TMA. Ook is verkend wie welke bijdrage kan leveren in het verbeteren van de samenwerking. Na de workshops hebben alle 60 medewerkers in ‘De Finale‘ samen afspraken gemaakt om tot werkelijk beter samen werken in de praktijk te komen: Wat vraagt dit van ons en wat vraagt dit van mij? Iedereen heeft hier zijn ‘handtekening’ onder gezet zodat draagvlak en commitment voor de gewenste verandering gewaarborgd zijn.

Door het hernieuwd ervaren van gezamenlijkheid en door het toegenomen begrip voor elkaar is de basis voor samenwerking verstevigd. Mensen hebben waardevolle feedback gedeeld en de lucht was geklaard voor een frisse herstart.

Bij de afsluitingsbijeenkomst waren er al projectgroepen gevormd en waren de eerste acties met veel kans op resultaat al opgepakt.