Persoonlijk leiderschap

bij

WEMO

in de praktijk

WEMO is een specialist in machinebouw en machineonderdelen en ontwikkelt, bouwt en installeert productielijnen en gereedschappen voor het ponsen, buigen en verbinden van plaatmateriaal. De vaak internationale klanten zijn blij met WEMO om hun hoge kwaliteitsbesef en slimme oplossingen voor complexe vraagstukken. Voor een succesvol WEMO nu en in de toekomst is het aantrekken en ontwikkelen van talent dat wil doorgroeien in de organisatie essentieel. Zeker in een arbeidsmarkt met krapte een uitdaging.

WEMO had als doel: Het versterken en ontwikkelen van het leiderschap van morgen. BLNQ ontwikkelde een programma voor medewerkers met de ambitie om door te groeien naar sleutelposities binnen de organisatie. Krachtige medewerkers die aan het roer van hun loopbaan staan, persoonlijk leiderschap tonen en met hun eigen ontwikkeling willen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Na een zorgvuldige selectieprocedure met onder andere een assessment bij BLNQ zijn we gestart met een groep van 12 medewerkers. De focus ligt in het hele programma op persoonlijk leiderschap: Hoe kan ik door het optimaal benutten van mijn kwaliteiten en talenten mijn invloed en het resultaat op de werkvloer vergroten? Vanuit zelfreflectie is de stap gezet naar zelfmanagement: Vanuit geloof in jezelf en vertrouwen in eigen kunnen de stap zetten naar het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van initiatief.

Omdat wij geloven in het 70:20:10 principe hebben de deelnemers naast de bijeenkomsten met de groep ook een praktijkopdracht gekregen. Hierdoor oefenen ze in de werkcontext met de handvatten die ze aangereikt krijgen.

Al tijdens het programma is één van de deelnemers doorgegroeid in een leidinggevende functie. Mooi opbrengst vinden wij!

Koen Broeders, Financieel directeur

'Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan hebben wij sterke leiders nodig. Het is daarbij belangrijk dat wij medewerkers de kans bieden om deze sterke leider te worden. BLNQ heeft ons weten te overtuigen dat zij ons hierin het beste kunnen begeleiden.

Met een kritische houding, veel persoonlijke aandacht en enthousiasme zijn zij met onze medewerkers aan de slag gegaan. De mensen van BLNQ onderscheiden zich doordat ze echt meedenken vanuit de persoon en niet steunen op een standaard aanpak. Vanuit een veilige omgeving geven zij de medewerkers de juiste handvatten mee om zich te ontwikkelen, waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Vanwege het succes van het programma gaat WEMO in 2019 verder met het versterken en ontwikkelen van het leiderschap van morgen.'