Binden van talent

bij

een detacheerder in technisch personeel

in de praktijk

De organisatie is een toonaangevende bemiddelaar en detacheerder van hoogwaardig technisch personeel op MBO en HBO niveau. Naast bemiddeling voor vaste functies is een grote groep hoogwaardige monteurs in dienst. Zij worden gedetacheerd naar complexe en grote projecten bij klanten, die tot de top van de Nederlandse markt behoren.

In de technische branche is er steeds meer schaarste met als gevolg vertrek van de goede mensen; de mensen die hun technische know how combineren met goede soft skills. De organisatie wil de drijfveren en ambities van haar mensen in beeld krijgen zodat ze daar maximaal aan tegemoet kunnen komen.  Daarmee kunnen ze hun goede marktpositie én medewerkers behouden en toekomstbestendigheid waarborgen. 

Met de aanpak van BLNQ wordt de organisatie geholpen in het binden van talent. De start is een Talentschouw bij de monteurs die als basis dient voor persoonlijke ontwikkelplannen met SMART acties. Om deze structureel op te volgen zijn er elk half jaar ontwikkelgesprekken en elk kwartaal intervisiebijeenkomsten in groepen van 5 of 6 monteurs. Het aanbieden van passende opleidingen en cursussen hoort daar bij.

In de eerste uitrol van dit proces heeft BLNQ een rol gepakt in de uitvoering, altijd met HR erbij zodat zij zo snel mogelijk het stokje kunnen overnemen. In alles wat we doen streven we ernaar dat de organisatie sterker wordt en op eigen kracht verder kan. 

Door de andere invulling van de gesprekken hebben de monteurs meer zelfinzicht, zijn ze bewuster van hun gedrag en zijn ambities duidelijker. Dit is een goede voedingsbodem voor het ontwikkelen van een bredere set aan vaardigheden op professioneel en (inter)persoonlijk gebied. Gevolg: een win-win situatie  voor medewerker èn organisatie. Want door ruimte voor persoonlijke ontwikkeling ontstaat er meer verbinding met de organisatie, medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn en leveren zo hun maximale bijdrage: De organisatie wordt nog meer onderscheidend in haar dienstverlening.