073 – 641 20 47

Woonpartners

Woonpartners opereert in een omgeving die sterk verandert. De koopmarkt is lang op slot geweest en is heel voorzichtig aan het herstellen. Op dit moment is de vraag naar huurwoningen nog groot maar Woonpartners gaat op de langere termijn uit van een verminderde vraag naar sociale huurwoningen in haar werkgebied. Daarnaast worden de financiële mogelijkheden beperkt, onder andere door allerlei maatregelen vanuit de overheid.

 
Gestimuleerd om bewust aan de slag te gaan met onze ontwikkeling.

Dit alles vroeg om een nieuwe en vernieuwende kijk op hun activiteiten. En dus op hun medewerkers. Want in deze verandering spelen zij de centrale rol. Daarom was het voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisatie, van groot belang de (verborgen) talenten te ontdekken. Deze waar mogelijk en gewenst  in ontwikkeling te brengen.

In een periode van drie maanden hebben wij bij alle medewerkers een Ontwikkelscan afgenomen. Deze Scan bestaat uit een programma waarin vergroten van zelfinzicht centraal staat. Natuurlijk werd dit een aantal weken later gevolgd door een gesprek waarin de medewerker wordt geholpen de inzichten te vertalen in een persoonlijk ontwikkelplan. Daarmee kreeg men zijn eigen, unieke kwaliteiten in beeld. Meer zicht op hoe deze in te zetten om maximaal bij te dragen aan de opgaven waar de organisatie voor staat.

Een totaalanalyse door BLNQ aan de achterkant van dit traject hielp Woonpartners bij het spotten en benutten van het aanwezige ‘menselijk kapitaal’. Persoonlijke en organisatiedoelen zijn op elkaar afgestemd. Optimale synergie en daarmee is de kernwaarde van Woonpartners geborgd: de klant.

Case informatie

Klant Woonpartners
Opdrachtgever Marion Geubbels, Manager Staf en HR Adviseur

Case omschrijving

Woonpartners is met een ruim 7000 woningen de grootste woningcorporatie in Helmond. Met 80 medewerkers wordt voortdurend naar mogelijkheden gezocht om hun huurders nog meer woonkwaliteit en woonplezier te bieden. Een kernprincipe: de behoeften van hun huurders en woningzoekenden zijn een belangrijk vertrekpunt bij vernieuwing en innovatie. Want Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. Zo worden met de gemeente en tal van andere partners de ontwikkelingen in de wijken nauwlettend gevolgd en wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar een prettige leefomgeving met goede en comfortabele woningen waarin iedereen met plezier woont.