073 – 641 20 47

Kids Society Erica

De markt voor kinderopvang heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gehad. Ook Kids Society Erica heeft met de gevolgen hiervan te maken en heeft daarom maatregelen moeten nemen in de vorm van een reorganisatie. Hierdoor is van behoorlijk wat mensen afscheid genomen. Dit heeft, zoals vaak bij veranderprocessen, op sommige plekken in de organisatie onrust, weerstand en ongenoegen veroorzaakt. En dat had zijn weerslag weer op het functioneren van het Managementteam en de Directeur.
Om beter "uit het slechte weer te komen" heeft Marcel Strolenberg, directeur/bestuurder van Kids Society Erica, aan BLNQ gevraagd of zij hieraan een bijdrage zou kunnen leveren. En dat deden we natuurlijk met plezier!

 
Meer power en effectiviteit bij mens én organisatie

Gekozen is voor een tweesporenbeleid. We combineerden coaching van de directeur met teamcoaching van het managementteam. Daarbij is sterk gefocust op het versterken van de samenwerking en communicatie tussen directie en management en de managers onderling. Aan de hand van Insights Discovery (een model voor persoonlijkheidstypering) heeft het MT en de directeur zich verdiept in de eigen persoonlijkheid. En die van de ander. Van daaruit is meer inzicht in elkaar en dus meer begrip gecreëerd. Een beter beeld van jezelf maakt je beter in staat om te interacteren met anderen. Hiermee hebben we de gezamenlijke waarden en normen onderzocht en is de teameffectiviteit op het gebied van de vier Insights-kleuren (focus, flow, klimaat en proces) in beeld gebracht.

Samen met ons heeft het team deze inzichten vertaald naar een actieplan, naar teamregels en naar afspraken met zichzelf. In de dagelijkse praktijk houden de leden van het team zichzelf en elkaar scherp in het naleven van de regels en afspraken die gemaakt zijn. Daardoor treedt het MT van Kids Society Erica als krachtige, eensgezinde leiding naar buiten. En Kids Society Erica BLNQt!

Case informatie

Klant Kids Society Erica
Opdrachtgever Marcel Strolenberg, directeur/bestuurder

Case omschrijving

Kids Society Erica in Nuenen bestaat al meer dan 35 jaar en heeft een goede naam in ‘kinderopvangland’. Een moderne, innovatieve kinderopvangorganisatie met kinderdagopvang en buitenschoolse opvanglocaties in Eindhoven en Nuenen.

Meer dan honderd enthousiaste en deskundige medewerkers zetten zich in voor kinderen en hun ouders. Kids Society Erica is ISO 9001-HKZ gecertificeerd en staat goed bekend om haar kindgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Omdat Kids Society Erica top wil zijn in het vak wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van alle medewerkers, zowel op het vakgebied als op persoonlijke effectiviteit.