073 – 641 20 47

Gemeente Tilburg

HET MERK ´IK´
In de grote landelijke beweging die gaande is in de samenwerking tussen overheid en burgers, verandert het vak van de ambtenaar. Ook in de gemeente Tilburg. Daarom vond zij het belangrijk om haar mensen optimaal te equiperen om met deze verandering mee te kunnen bewegen. Zodat ze maximaal kunnen anticiperen op de prikkel die de buitenwereld geeft. Daarvoor wordt de persoonlijkheid van de ambtenaar steeds meer van belang. Het gaat meer en meer over wie je bent dan wat je weet.

 
Een dieper inzicht in onze krachten en talenten, als individu centraal.

De gemeente Tilburg heeft ons verzocht hiermee aan de slag te gaan. BLNQ ontwikkelde daarom ‘Het Merk IK’. Alle medewerkers hebben in het voorjaar en de zomer van 2014 aan de hand van dit programma hun eigen ‘merk’ ontdekt, gebouwd en uitgedragen. In twee modules en door middel van de technieken van personal branding zijn de deelnemers aan de slag gegaan. Door een persoonlijkheidsanalyse, verschillende werkvormen en gastsprekers is input en inzicht gegeven in de eigen persoonlijkheid. Zo is bijvoorbeeld met tekstschrijvers een eigen (persoonlijk) mondeling visitekaartje gemaakt. Heeft iedereen een persoonlijk actieplan opgesteld dat als leidraad dient om een vertaalslag te maken. Om vanuit hun eigen authenticiteit, vanuit hun talenten die ze hiermee scherper hebben gekregen, beter invulling te kunnen geven en maximaal bij te dragen aan de steeds veranderende wensen van de samenleving.

Case informatie

Klant Gemeente Tilburg – afdeling Sociaal
Opdrachtgever Mahmut Erciyas, interim Afdelingshoofd

Case omschrijving

De gemeente Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de zesde gemeente van Nederland. Heeft een directie met 20 afdelingen met elk een eigen afdelingshoofd, en een Griffie. De gemeente Tilburg is een moderne, vooruitstrevende werkgever.

Op de afdeling Sociaal van deze gemeente werken ca. 45 mensen. Zij houden zich voornamelijk bezig met het formuleren van beleid gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het verminderen van de participatieachterstand en het scheppen van voorwaarden voor ontplooiing van burgers. Daarnaast hebben deze mensen een taak in het voeren van regie op de uitvoering van haar beleid. Dit gebeurt door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken en waar nodig, advies te geven en te faciliteren.