073 – 641 20 47

ElektroNed

Met een Expertgroep, bestaande uit ElektroNed-partners, hebben wij allereerst een aantal brainstormsessie begeleid. Want de expertise is er, wij zoeken naar de optimale modus dit eruit te halen! Door het verkennen van die vraag werd helder dat er behoefte was aan een eigen opleidingsinstituut. Daar zouden de partners alles kunnen halen wat ze nodig hebben om te ontwikkelen en professionaliseren. Dit heeft geresulteerd in de ElektroNed Academy, afgekort ENAC.

Voor ENAC hebben wij een Programma van Eisen opgesteld. Daarin zijn vier thema’s als prioriteit benoemd:
1. Strategisch ondernemerschap: waar wil ik naartoe?
2. Leiderschap: hoe verbeter ik mijn leiderschapskwaliteiten?
3. Sales: hoe verbeter ik de opbrengsten?
4. LEAN: hoe realiseer ik maximale toegevoegde waarde voor de klant en ga ik verspilling tegen?

 
Een onafhankelijke en confronterende blik én grote betrokkenheid.

Aan de hand hiervan hebben wij als coördinator gesprekken gevoerd met diverse opleidings- en HR-bureaus, die mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren op het gebied van training, intervisie, coaching, assessment en HR-tools. Vier bureaus konden onze hoge criteria doorstaan. Zij bieden, onder de vlag van ENAC, opleidingen en tools aan voor ElektroNed-partners, veelal op maat gemaakt. Ook aan de ‘voorkant’ hebben wij begeleiding geboden met betrekking tot de implementatie van de opleidingsportal.

Nu de ElektroNed Academy staat en draait, is de rol van BLNQ die van Opleidingsmanager. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit, de passendheid van het aanbod en de communicatie met betrekking tot de ElektroNed Academy. Voortdurend houden wij een vinger aan de pols. Blijven in gesprek met zowel ElektroNed als ook de trainingsbureaus en sturen bij op basis van de feedback die wij ontvangen. De eerste feedback van de deelnemers is lovend! Ze zijn flink aan de slag en hebben een eerste een heel mooie verdiepingsslag kunnen maken. De eerste glans verschijnt!

Case informatie

Klant ElektroNed
Opdrachtgever Ton de Win, directeur

Case omschrijving

ElektroNed, een toonaangevend samenwerkingsverband van elektrotechnische installateurs. Zelfstandig ondernemers, bevlogen, gemotiveerd en veel vakmatige expertise. Samen zouden de leden met 1800 medewerkers het zesde (elektro)technische bedrijf in Nederland vormen.
Niet alleen deze samenwerkingsvorm is bijzonder en inspirerend en van toegevoegde waarde. Ook in haar visie dat continu leren centraal staat, heeft ElektroNed zich aangesloten bij de grotere beweging die gaande is in Nederland.

ElektroNed zocht daartoe de samenwerking met BLNQ om de verwoordde ambitie ‘ElektroNed wil het toonaangevend samenwerkingsverband voor excellerende (elektro)technische ondernemingen zijn.’ vorm te geven. Want excelleren gaat niet vanzelf, dat moet gefaciliteerd worden. Maar hoe…?