073 – 641 20 47

Achtergrondinformatie employability

RICHTING GEVEN AAN JE CARRIÈRE
De dynamiek in organisaties groeit en het zelfbewustzijn van mensen neemt toe. Vragen over carrière en ambities zijn daardoor steeds vaker aan de orde. De medewerker van tegenwoordig heeft de uitdaging om non-stop te werken aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf. De employabilitytrajecten van BLNQ zijn erop gericht om de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen
loopbaan. Zelf een heldere koers bepalen en een eigen weg zoeken op de arbeidsmarkt. Kortom: om zelf opnieuw richting te geven aan de carrière.

Mensen zijn uniek. En daarom zijn onze employabilitytrajecten uniek. De trajecten die wij aanbieden zijn er in diverse varianten, zowel in tijd als in aantal deelnemers. Zo hebben wij individuele trajecten en programma’s die we groepsgewijs aanbieden; deze laatste overigens ook in-house. In doorlooptijd variëren onze trajecten van één maand (de ‘Carrière Check’) tot circa een half jaar (‘Kijk op je Carrière’). De Carrière Check is een kortstondige, indringende actie die past bij mensen met vooral behoefte aan inzicht in ‘Waar sta ik nu’ en ‘Waar wil ik naar toe’. Op basis van dit inzicht geven zij zelf opnieuw richting aan hun loopbaan.

Bij Kijk op je Carrière gaat het naast inzicht om doorleven. De deelnemer stapt in een proces van zelfanalyse, richtingbepaling en opstellen van een actieplan. Dit alles gefaciliteerd door de coach van BLNQ. Meer nodig? In de PLUS variant van Kijk op je Carrière gaan we actief aan de slag met het uitvoeren van het actieplan. Het opstellen van een goed CV, werken aan de persoonlijke presentatie door middel van een elevator pitch, netwerken en solliciteren zijn hierbij vaste onderdelen.

ONDERSCHEIDEND
Bij alles wat we doen, is het resultaat belangrijk. Dus geldt dat ook voor onze employabilitytrajecten. Wij gaan voor maatwerk en voor werkelijke beweging; voor ‘opschudden en losmaken’ zoals een van onze klanten het treffend omschreef.
Wij vragen en pakken door. Zo achterhalen wij de hoogste drempels en creëren ruimte. Om te onderzoeken, te ervaren en te doen. Zo ontstaan nieuwe en tastbare invalshoeken om het eigen pad te vinden en te volgen.

 

 

 

Employability: opnieuw richting geven aan je carrière.
Maak het verschil met talent.