Aanpak

Iedere klantvraag is weer anders. Daarom bekijken we elke vraag afzonderlijk om goed te bepalen wat er nodig is. En dat is belangrijk. Want bij BLNQ doen we geen kunstje maar juist wat nodig is om werkelijk iets in beweging te zetten en deze beweging te laten voortduren.  

Dit doen we samen met de opdrachtgever en de mensen in de organisatie voor een maximale fit tussen aanpak en cultuur, manier van werken en de taal die gesproken wordt. Zo wordt ook al in de ontwerpfase commitment gecreëerd.

Integraliteit
Als er in een bedrijf of organisatie een verandering wordt doorgevoerd, wordt de nadruk vaak eerst gelegd op het grotere geheel. ‘De organisatie’ wil veranderen of verbeteren maar wie of wat is ‘de organisatie’? Wij kijken naar organisaties als een verzameling van mensen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat verandering begint bij het individu ofwel de mens. Verandering gebeurt niet omdat een ander zegt dat dat nodig is, maar omdat je dat zelf wilt. Vanuit een intrinsieke behoefte, vanuit jezelf.
Daar tegenover staat dat als alleen het individu verandert, het niet beklijft. Het geheel, de context of de omgeving, moet meedoen om duurzaam te veranderen. Wij richten ons dan ook altijd op het activeren van die context .

In ons BLNQ Talentmanagement Model gaat het om integraliteit; een optelsom van activiteiten waarmee we de ontwikkeling van individuen en teams in lijn brengen met de visie en missie van de organisatie.
Talentmanagement is in je organisatie doen wat nodig is om mensen in hun kracht te zetten. Dat gaat over strategie, leiderschap en cultuur. De context waarin iemand ontwikkelt.  Zodat je organisatie succesvol wordt en blijft.
We vertrekken vanuit de mens en zien kerncompetenties als schakel tussen zijn of haar doelen en die van de organisatie. Een match tussen beide doelen leidt tot een win-win situatie met wederzijds commitment. In de buitenste cirkel van het model staat de context waarin de medewerker zich maximaal kan ontwikkelen. Hierdoor komt de cyclus van het winnen, binden en ontwikkelen van talent op gang. Gaat de mens blinken!

Het BLNQ Talentmanagement Model is de bril waardoor wij altijd kijken. Het haalt Talentmanagement uit de hoek van een ingewikkeld HR-vraagstuk en maakt het tot een hands-on organisatiespeerpunt!